Menu

Programy

Adobe Photoshop CS6 14.1.1
Rozszerzona wersja profesjonalnego i niezwykle popularnego programu do edycji grafiki rastorowej. Adobe Photoshop CS6 Extended w odróżnieniu od edycji [...]